Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl: KUJI 58902/2019
ID ve SpSl: KUJIXP1C7UMPZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/602 Dvorce - most ev. č. 602-044, PD
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění pravomocného stavebního povolení a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací a rozpočtu akce „II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044“.
Součástí plnění je rovněž zajištění inženýrské činnosti v souvislosti se zpracováním projektových dokumentací, zajištěním nutných vyjádření, souhlasů a povolení k předmětné akci. Předmět veřejné zakázky zahrnuje také výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Žižkova 1882/57
58733 Jihlava
Kontakt: Markéta Majdičová
e-mail: Majdicova.M@kr-vysocina.cz
tel: +420564602387
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 31.07.2019 10:00
Datum zahájení: 16.07.2019 14:00