Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce 2
Číslo jednací ve SpSl KUJI 69438/2019Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/128 Salačova Lhota - obchvat
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla II/128 Salačova Lhota - obchvat. Jedná se o novostavbu obchvatu obce Salačova Lhota, okr. Pelhřimov.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)
Kontakt: Lenka Procházková
e-mail: prochazkova.l@kr-vysocina.cz
tel: +420564602378
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 23.09.2019 10:00
Datum zahájení: 01.08.2019 08:40