Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba, PD
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění pravomocného stavebního povolení a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací a rozpočtu akce „II/406 Dvorce – Telč, 3. stavba“.
Součástí plnění je rovněž zajištění inženýrské činnosti v souvislosti se zpracováním projektové dokumentace, zajištěním nutných vyjádření, souhlasů a povolení k předmětné akci. Předmět veřejné zakázky zahrnuje také výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Žižkova 1882/57
58733 Jihlava
Kontakt: Markéta Majdičová
e-mail: Majdicova.M@kr-vysocina.cz
tel: +420564602387
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 18.02.2020 12:00
Datum zahájení: 05.02.2020 13:00