Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře KOPIE: Opravný interní formulář k veřejné zakázce 4
Číslo jednací ve SpSl KUJI 66538/2020
ID ve SpSl KUJIXP1F2CX2Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/602 Jihlava – JV obchvat
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „II/602 Jihlava – JV obchvat“. Jedná se o novostavbu jihovýchodního obchvatu Jihlavy, který zahrnuje propojení silnic I/38 (konec stávajícího západního obchvatu Jihlavy), silnice II/405 a silnice II/602.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)
Kontakt: Lenka Procházková
e-mail: prochazkova.l@kr-vysocina.cz
tel: +420564602378
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 03.08.2020 10:00
Datum zahájení: 18.05.2020 14:46
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: