Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce DI 1
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/011908/2020Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vypracování projektové dokumentace III/38714 Skorotice - most ev. č. 38714-4
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu ev. č. 38714-4. Most převádí Skorotický potok a polní cestu, nachází se v intravilánu obce Skorotice ve staničení km 2,012 silnice III/38714.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)
Kontakt: Libuše Valová
e-mail: libuse.valova@ksusv.cz
tel:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 16.09.2020 09:00
Datum zahájení: 24.08.2020 09:26