Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce hlavní strojovny stlačeného vzduchu a vakua
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Jedná se o celkovou rekonstrukci hlavní strojovny stlačeného vzduchu a vakua v Nemocnici Havlíčkův Brod.
Rozsah zakázky podrobně vymezuje položkový rozpočet uvedený v příloze číslo 1 této dokumentace, technická zpráva - příloha číslo 4 a výkresová dokumentace. Dodavatel zajistí provedení všech prací a dodávku všech materiálů uvedených v položkovém rozpočtu.
Rekonstrukce se bude provádět za provozu a její součástí bude také demontáž a likvidace stávajícího vybavení.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)
Kontakt: Monika Chladová
e-mail: monika.chladova@onhb.cz
tel: 569 472 167
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 11.12.2020 10:00
Datum zahájení: 26.11.2020 11:21