Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl KUJI 118376/2020
ID ve SpSl KUJIXP1GI806Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je novostavba severozápadního obchvatu města Velká Bíteš. Celková délka nové komunikace je 2 105 m.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)
Kontakt: Lenka Procházková
e-mail: prochazkova.l@kr-vysocina.cz
tel: +420564602378
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 18.01.2021 10:00
Datum zahájení: 02.12.2020 09:37
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: