Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl KUJI 33115/2021Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/152 Hrotovice - Dukovany, 1. stavba
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o rekonstrukci stávající silnice II/152 v úseku od křižovatky se silnicí III/15243 směr Odunec až po místo napojení budoucího obchvatu Slavětic za obcí Slavětice v pasportním km 84,300. Předmětem veřejné zakázky je také vybudování komunikace pro pěší a vybudování dvou nástupišť autobusových zastávek.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)
Kontakt: Lenka Procházková
e-mail: prochazkova.l@kr-vysocina.cz
tel: +420564602378
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 04.05.2021 10:00
Datum zahájení: 22.03.2021 12:27
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):