Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka reagencií a spotřebního materiálu včetně výpůjčky 2 přístrojů - hematologických analyzátorů
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky celého spektra reagencií a spotřebního materiálu pro stanovení krevního obrazu, krevního obrazu s diferenciálem a stanovení retikulocytů, stanovení tělních tekutin včetně výpůjčky 2 přístrojů - hlavního a záložního hematologického analyzátoru.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)
Kontakt: Monika Trnková
e-mail: mtrnkova@nem-tr.cz
tel: 568 809 647
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 19.11.2021 10:00
Datum zahájení: 13.10.2021 09:28