Předběžná tržní konzultace: „Lineární urychlovač – Automatický afterloadingový ozařovač pro brachyterapii – Dozimetrický systém“ pro Nemocnici Jihlava
Datum poslední změny 14.10.2021 13:02:53

Vážený dodavateli,

zadavatel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace si Vás dovoluje požádat o účast na předběžné tržní konzultaci týkající se připravované veřejné zakázky na dodávky s pracovním názvem:

Lineární urychlovač – Automatický afterloadingový ozařovač pro brachyterapii – Dozimetrický systém

Předběžná tržní konzultace má charakter krátkého dotazníkového šetření – v příloze této zprávy naleznete Žádost o účast na předběžné tržní konzultaci a odpovědní dotazník.

Vaše odpověď má značný význam, neboť může zadavateli pomoci při stanovení vhodných zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky. Za její zaslání ve stanovené lhůtě předem děkujeme.

S pozdravem


Ing. Marek Bena
specialista na veřejné zakázky

Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
Kounicova 271/13, 602 00 Brno
zastupující zadavatele v zadávacím řízení

tel: +420 604 119 057
e-mail: bena@pkkv.cz

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace