Předběžná tržní konzultace k Rámcové dohodě na dodávku kancelářských potřeb a vybraných položek papírové hygieny




Datum poslední změny 06.12.2021 15:25:11

Vážení,

předkládáme podklady k předběžné tržní konzultaci k připravované veřejné zakázce „Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb a vybraných položek papírové hygieny“.

Touto cestou bychom Vás rádi požádali o Vaši spolupráci spočívající v zaslání odpovědí na otázky, které naleznete v přiložených materiálech. Podrobnější informace naleznete v textu předběžné tržní konzultace. V případě potřeby upřesnění se neváhejte na mě obrátit.

S pozdravem

Ing. Karel Lisa
odbor analýz a podpory řízení
mobil: +420 724650290
e-mail: Lisa.Karel@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Přílohy




Název Popis Jméno souboru Velikost
dokumenty PTK Archiv ZIP PTK.zip 689.47 KB



Doplňující informace




žádné doplňující informace