Předběžná tržní konzultace – veřejná zakázka „Společné datové prostředí – CDE a elektronický stavební deník“
Datum poslední změny 28.04.2023 07:26:39

Kraj Vysočina v rámci projektu „CZ.06.01.01/00/22_009/0000525 - Elektronické služby Kraje Vysočina 2022“ podpořeného ze strukturálních fondů Evropské unie, Integrovaný regionální operační program, připravuje zadávací řízení veřejné zakázky „Společné datové prostředí – CDE a elektronický stavební deník“. Účelem realizace veřejné zakázky bude pořízení a implementace Společného datového prostředí (CDE) Kraje Vysočina a elektronického stavebního deníku.

Za účelem korektního stanovení technických a obchodních podmínek zadavatel organizuje předběžnou tržní konzultaci ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, formou dotazníkového šetření a žádá všechny relevantní subjekty z řad zejm. dodavatelů takových softwarových řešení k účasti. V rámci předběžné tržní konzultace hodlá zadavatel zjistit informace, které mu pomohou definovat či ověřit zamýšlené podmínky zejm. technické a smluvní tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám zadavatele a současně možnostem trhu.

Přílohy
Název Popis Jméno souboru Velikost
výzva - předběžná tržní konzultace Dokument PDF Vyzva_PTK_CDE.pdf 616.99 KB
Přílohy dotazník, podklady Archiv ZIP PTK_prilohy.zip 211.23 KBDoplňující informace
žádné doplňující informace