Veřejná zakázka: Úklidové služby v prostorech PPP a SPC Vysočina

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10462
Systémové číslo: P22V00000634
Datum zahájení: 21.09.2022

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úklidové služby v prostorech PPP a SPC Vysočina
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (jako samostatná zadávací řízení)

Stručný popis předmětu:
Účelem veřejné zakázky je zajištění pravidelného úklidu v prostorech PPP a SPC Vysočina ve městech Jihlava, Třebíč, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Žďár n. Sázavou a Bystřice n. Pernštějnem (Bystřice nad Pernštějnem patří organizačně pod PPP Žďár n. Sázavou), a to v rozsahu a za podmínek uvedených ve Výzvě a jejích přílohách.

Veřejná zakázka je dělena na níže uvedené části jako samostatná zadávací řízení:
Část 1 – Úklidové služby v prostorech PPP a SPC Jihlava
Část 2 – Úklidové služby v prostorech PPP a SPC Třebíč
Část 3 – Úklidové služby v prostorech PPP a SPC Pelhřimov
Část 4 – Úklidové služby v prostorech PPP a SPC Havlíčkův Brod
Část 5 – Úklidové služby v prostorech PPP a SPC Žďár n. Sázavou

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na kteroukoli jednu část, více částí nebo na každou část veřejné zakázky, a to vždy samostatně na každou část.

Informace o předmětu každé jednotlivé části, podmínkách účasti a podání nabídky na jednotlivé části jsou uvedeny ve společné Zadávací dokumentaci přičemž její přílohy jsou pro každou část samotné.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: převážně zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 830 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina
 • IČO: 70832510
 • Poštovní adresa:
  třída Legionářů 1468/36
  58601 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Formuláře

URL odkazy