Veřejná zakázka: Nemocnice Havlíčkův Brod - přístrojové vybavení č. II a III

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 10718
Systémové číslo: P22V00000890
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-049495
Datum zahájení: 02.12.2022

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nemocnice Havlíčkův Brod - přístrojové vybavení č. II a III
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (jako samostatná zadávací řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění zdravotnických přístrojů jejichž popis a specifikace jsou uvedeny v jednotlivých částech veřejné zakázky. Jedná se opakovanou veřejnou zakázku.

Veřejná zakázka je dělena na níže uvedené části jako samostatná zadávací řízení:

Část 1 – Biohazard box nuklear – příslušenství
Část 2 – Robotické rameno pro endoskopii
Část 3 – Plicní ventilátory
Část 4 – Fibrobronchoskop intubační a Flexibilní videoendoskop
Část 5 – Monitorovací systémy
Část 6 – Denzitometr kostní
Část 7 – Automat tkáňový odvodňovací
Část 8 – Automat barvící a montovací
Část 9 – Kryostat


Dodavatel je oprávněn podat nabídku na kteroukoli jednu část, více částí nebo na každou část veřejné zakázky, a to vždy samostatně na každou část.

Informace o předmětu každé jednotlivé části, podmínkách účasti a podání nabídky na jednotlivé části jsou uvedeny ve společné Zadávací dokumentaci přičemž její přílohy jsou pro každou část samotné.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: převážně otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 494 333 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
 • IČO: 00179540
 • Poštovní adresa:
  Husova 2624
  580 01 Havlíčkův Brod

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Formuláře

URL odkazy