Veřejná zakázka: Sečení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2023_II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 11088
Systémové číslo: P23V00000315
Spisová značka: EZAK 71/2023 OI
Datum zahájení: 13.04.2023
Nabídku podat do: 26.04.2023 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sečení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2023_II
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění péče (ve smyslu § 68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) pro vybraná zvláště chráněná území ochrany přírody, jejíž zajištění je v kompetenci Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Péčí v této veřejné zakázce se rozumí zejména ruční (popř. ručně vedenou či malou mechanizací) sečení suchých trávníků na svazích, vlhkých pcháčových luk, místy degradovaných či ruderalizovaných apod., včetně odstranění vykosené biomasy a případně dalších opatření s tím spojených (dle upřesnění položek v přílohách zadávací dokumentace a obchodních podmínek pro jednotlivá zvláště chráněná území).
Předmět plnění zakázky je rozdělen do dvou částí, každá část řeší péči pro jedno zvláště chráněné území.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Kraj Vysočina

Zadavatel

 • Úřední název: Kraj Vysočina
 • IČO: 70890749
 • Poštovní adresa:
  Žižkova 1882/57
  58601 Jihlava
 • Název odboru: odbor životního prostředí a zemědělství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Žižkova 1882/57
58601 Jihlava

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy