Veřejná zakázka: Zdravotnické přístroje III

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11416
Systémové číslo: P23V00000644
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-032984
Datum zahájení: 25.07.2023

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zdravotnické přístroje III
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (jako samostatná zadávací řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků (přístrojů, jejich součástí a příslušenství, výrobků, atd.), jejich instalace a zprovoznění, zaškolení jejich obsluhy a provádění jejich záručního servisu.

Toto zadávací řízení je opakovaným zadávacím řízením, které bylo zahájeno poté, co předchozí zadávací řízení zahájené dne 26. 5. 2023 bylo dne 13. 7. 2023 pro část 1 zrušeno. Text Zadávací dokumentace a některých jejích příloh byl poté upraven a původní část 1 veřejné zakázky byla nově rozdělena do dvou částí – části 1 a části 5 veřejné zakázky.

Nyní je tedy veřejná zakázka nově rozdělena na následujících 5 částí:
- část 1 – Lůžka,
- část 2 – Sprchová lůžka,
- část 3 – Myčka podložních mís,
- část 4 – Macerátor,
- část 5 – Lůžka pro akutní péči.

V rámci tohoto zadávacího řízení jsou zadávány pouze části 1 a 5 veřejné zakázky.

Dodavatelé jsou proto povinni pro zpracování svých nabídek použít výlučně dokumenty tvořící zadávací dokumentaci poskytovanou v tomto zadávacím řízení (!).

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na libovolnou jednu část, nebo na každou z obou uvedených částí 1 a 5 veřejné zakázky, a to vždy samostatně na každou takovou část.

Informace o předmětu jednotlivých částí, podmínkách účasti dodavatelů a podání nabídky na jednotlivé části veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zadávací dokumentace je společná pro obě části veřejné zakázky, její přílohy č. 1-5 jsou pro každou část samostatné. Zadávací dokumentace je dodavatelům k dispozici níže v sekci "Zadávací dokumentace", jednotlivé její přílohy pro konkrétní část veřejné zakázky jsou dodavatelům k dispozici v sekci "Části veřejné zakázky" níže a poté pro každou část v její sekci "Zadávací dokumentace".

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: převážně otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 26 640 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kraj Vysočina
 • Pelhřimov

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
 • IČO: 00511951
 • Poštovní adresa:
  Slovanského bratrství 710
  393 01 Pelhřimov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Formuláře

URL odkazy