Veřejná zakázka: Část 2) II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. stavba

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 11684
Jedná se o část veřejné zakázky: Technický dozor stavebníka 03-2023, dopravní stavby

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2) II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. stavba

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení výkonu technického dozoru stavebníka spočívajícího v zajištění kontroly (shody) a dohledu nad plněním smluvních závazků zhotovitele stavby specifikovaných ve smlouvě o dílo se zvláštním důrazem na kvalitu a způsob provádění prací při současném respektování stanovisek a rozhodnutí příslušných veřejnoprávních orgánů vztahujících se k dotčené stavbě.


Předpokládaná hodnota

  • 750 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Kraj Vysočina

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy