Veřejná zakázka: OA a HŠ Třebíč - Rekonstrukce cvičné kuchyně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 11871
Systémové číslo: P24V00000101
Spisová značka: EZAK 46/2024 OI
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-012843
Datum zahájení: 25.03.2024

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: OA a HŠ Třebíč - Rekonstrukce cvičné kuchyně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (jako samostatná zadávací řízení)

Stručný popis předmětu:
Účelem veřejné zakázky je modernizace budovy a cvičné kuchyně školy Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč na adrese Sirotčí 63/4, 674 01 Třebíč. (dále jen OA a HŠ Třebíč).Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce jedné z budov OA a HŠ Třebíč realizací vzájemně provázaných:
- stavebních úprav,
- dodávky a montáže gastro zařízení,
a to v rozsahu a za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách, přičemž popis a specifikace jsou uvedeny v jednotlivých částech veřejné zakázky.

Veřejná zakázka je dělena na níže uvedené části jako samostatná zadávací řízení:

Část 1 – OA a HŠ Třebíč - Stavební úpravy
Část 2 – OA a HŠ Třebíč - Dodávka gastro zařízení

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na kteroukoli jednu část, více částí nebo na každou část veřejné zakázky, a to vždy samostatně na každou část.

Informace o předmětu každé jednotlivé části, podmínkách účasti a podání nabídky na jednotlivé části jsou uvedeny ve společné Zadávací dokumentaci přičemž její přílohy jsou pro každou část samotné.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: převážně otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 895 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Kraj Vysočina
 • IČO: 70890749
 • Poštovní adresa:
  Žižkova 1882/57
  58601 Jihlava
 • Název odboru: odbor majetkový
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Formuláře

URL odkazy