Veřejná zakázka: Odborné podklady biodiverzita

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2328
Systémové číslo: P15V00000831
Spisová značka: EZAK 225/2015 OI
Počátek běhu lhůt: 17.09.2015
Nabídku podat do: 19.10.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odborné podklady biodiverzita
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky Kraje Vysočina je zpracování odborných podkladů pro projekty Kraje Vysočina z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu.
Předmět veřejné zakázky je rozdělen do pěti (5) částí:
Část 1: Studie (odborný podklad) se bude zabývat Populací bobra evropského na měřínsku a návrhem řešení konfliktních situací s ohledem na ochranu druhu.
Část 2: Studie se bude zabývat návrhem revitalizace povodí evropsky významné lokality Jankovský potok.
Část 3: Studie se bude zabývat návrhem asanačních opatření ve vybraných MZCHÚ / EVL v péči Kraje Vysočina, konkrétně PR Niva Doubravy, PR Údolí potoka u Dolské Myslivny, PP Hrachoviště, PP Na Skaličce, PR Rybník Starý, PP Křižník, PP Pahorek u Vržanova, PP Prosenka, PP Ptáčovský kopeček (pro každou lokalitu bude zpracována samostatná studie).
Část 4: Studie se bude zabývat návrhem obnovy skalních a stepních biotopů v EVL Údolí Jihlavy. Studie musí prověřit návrhy uvedené v aktuálně projednávaných plánech péče (lokality Dukovanský mlýn, U Jezera, Havran, Mohelnička, Velká skála – tzv. jádrová území EVL Údolí Jihlavy) a to zejména s ohledem udržitelnost a efektivnost opatření, popř. tyto návrhy dále rozvinout, zpřesnit, korigovat.
Část 5: Studie se bude zabývat návrhem zprůchodnění migračních bariér pro vodní živočichy na vybraných vodních tocích v EVL v Kraji Vysočina. Těmito vodními toky jsou: EVL Břevnický potok, EVL Martinický potok, EVL Šlapanka a Zlatý potok, EVL Trnava, EVL Údolí Oslavy a Chvojnice.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 845 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Kraj Vysočina
 • IČO: 70890749
 • Poštovní adresa:
  Žižkova 1882/57
  58601 Jihlava
 • Název odboru: odbor regionálního rozvoje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy