Veřejná zakázka: Dodávka přístrojového vybavení pro diagnostiku

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P16V00000854
Id předchozího profilu ve VVZ: 491254

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3687
Systémové číslo: P17V00000126
Evidenční číslo zadavatele: VZ/18/2016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 642971
Na základě předběžného oznámení:
Dodávka přístrojového vybavení pro diagnostiku
Datum zahájení: 19.12.2016
Nabídku podat do: 30.01.2017 13:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka přístrojového vybavení pro diagnostiku
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka níže uvedených zdravotnických prostředků.
Veřejná zakázka je ve smyslu § 35 a § 101 zákona rozdělena na šest částí, přičemž podání nabídky na jednotlivé části zadavatel neomezuje, tj. dodavatelé jsou oprávněni za splnění podmínek uvedených v zadávacích podmínkách podat nabídku na všechny, některé nebo jen jednu část veřejné zakázky. Zadávací podmínky, nevyplývá-li z textu zadávací dokumentace jinak, platí společně na všechny části veřejné zakázky. Pokud dodavatel hodlá podat nabídku na více částí veřejné zakázky, podá nabídku na každou část samostatně.
1. část
ventilátor novorozenecký, nCPAP
ventilátor plicní
transportní ventilátor
CPV 33157400-9
2. část
ultrazvukový přístroj, kardio
KTG - fetální monitor
kardiologický ultrazvuk
ultrazvuk diagnostický vč. uz sond
ultrazvuk diagnostický vč. uz sond (lineární, konvexní)
CPV 33112000-8
3. část
elektrická lůžka
CPV 33192100-3
4. část
Zmrazovač plazmy
biologický termostat
CPV 33190000-8
5. část
videokolonoskop
videogastroskop
videoduodenoskop
CPV 33168100-6
6. část
anesteziologický přístroj
CPV 33172100-7

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
 • IČO: 00179540
 • Poštovní adresa:
  Husova 2624
  580 01 Havlíčkův Brod

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy