Veřejná zakázka: Dodávka monitorovacích zařízení - projekt Monitoring cyklistů a pěších v rámci páteřní sítě cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina – etapa II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4352
Systémové číslo: P17V00000726
Spisová značka: EZAK 97/2017 OI
Datum zahájení: 29.06.2017
Nabídku podat do: 17.07.2017 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka monitorovacích zařízení - projekt Monitoring cyklistů a pěších v rámci páteřní sítě cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina – etapa II
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je dodávka 4 kusů monitorovacích zařízení pro kontinuální sčítání uživatelů na páteřních cyklotrasách a cyklostezkách v rámci Kraje Vysočina vč. instalace na vytipovaných lokalitách, dodávka softwarového vybavení vč. licencí na odečítání a vyhodnocování získaných dat, zaškolení příslušných pracovníků zadavatele v obsluze monitorovacího zařízení a příslušné softwarové aplikace. Instalace bude dodavatelem ověřena kontrolním šetřením v terénu za účelem ověření správnosti dat. Součástí dodávky bude také webová prezentace (on-line aplikace), prostřednictvím které budou výstupy publikovány směrem k veřejnosti.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 553 350 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Kraj Vysočina
 • IČO: 70890749
 • Poštovní adresa:
  Žižkova 1882/57
  58601 Jihlava
 • Název odboru: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Žižkova 57
587 33 Jihlava

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky