Veřejná zakázka: Dodávky tepla z nově instalovaného zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla v Nemocnici Pelhřimov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 5994
Systémové číslo VZ: P18V00001055
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-015404
Datum zahájení: 07.05.2019
Nabídku podat do: 11.06.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávky tepla z nově instalovaného zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla v Nemocnici Pelhřimov
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tepla (tepelné energie) zadavateli spalováním zemního plynu v zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla (dále jen "KVET") nově instalovaného a provozovaného vybraným dodavatelem v centrální kotelně Nemocnice Pelhřimov na základě smlouvy o dodávce tepelné energie uzavřené za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, zejména příloze č. 3 – Závazné obchodní a smluvní podmínky – Smlouva o dodávce tepelné energie.

Zadavatel uzavře s vybraným dodavatelem rovněž Smlouvu o podnájmu, kterou mu přenechá do užívání prostory pro instalaci KVET, a to na dobu 15 let ode dne uvedení KVET do trvalého provozu po vydání kolaudačního souhlasu pro KVET dle zadávací dokumentace a za podmínek, jež jsou předmětem přílohy č. 4 zadávací dokumentace.

Předmětem veřejné zakázky není výstavba, dodávka, instalace ani provoz KVET, neboť tato plnění bude vybraný dodavatel realizovat svým jménem a na své náklady.

Dodávky elektrické energie vyrobené pomocí KVET rovněž nejsou předmětem veřejné zakázky – tato elektrická energie může být vybraným dodavatelem využita dle jeho rozhodnutí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 40 400 200 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
 • IČO: 00511951
 • Poštovní adresa:
  Slovanského bratrství 710
  393 01 Pelhřimov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy