Veřejná zakázka: III/34731 Světlá nad Sázavou, ul. V Polích; opakovaná volba

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6161
Systémové číslo VZ: P18V00001221
Evidenční číslo zadavatele: 29/2018/ZPŘ/D2/HB/S
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-005262
Datum zahájení: 22.11.2018
Nabídku podat do: 10.12.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/34731 Světlá nad Sázavou, ul. V Polích; opakovaná volba
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vybraného úseku silnice III/34731 Kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod. Dotčený úsek se nachází ve městě Světlá nad Sázavou, začátek úseku od křižovatky se sil. III/34732, dále ulice Panuškova a ulice V Polích a v extravilánu včetně křižovatky se silnicí III/34729, provozní staničení úseku silnice je km 1,011 – 1,948. Podél komunikace III/34731 km 0,990 – 1,41 bude proveden nový chodník, celková délka 631 m. Chodník bude napojený na chodníky přilehlých ulic. Souběžně s trasou chodníku a míst pro přecházení bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení.
Při stavbě je nutná koordinace s akcí „Přeložka sdělovacího vedení“ SO 403, investor město Světlá nad Sázavou, realizovat bude Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), přeložka není předmětem této veřejné zakázky.
Akce „Přeložka NN V Polích, Světlá nad Sázavou“ SO 402, investor město Světlá nad Sázavou a KSÚSV, byla realizována spol. ČEZ Distribuce, a.s. v roce 2018; přeložka není předmětem této veřejné zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 23 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 • IČO: 00090450
 • Poštovní adresa:
  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  Kosovská 1122/16
  586 01 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky