Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace „III/34817 Pozovice, přestavba propustku na most“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 6335
Systémové číslo: P19V00000026
Evidenční číslo zadavatele: 12/2019/PD/D2/VZMR/HB/sl
Spisová značka: KSAÚSVPO/000353/2019
Datum zahájení: 09.01.2019
Nabídku podat do: 17.01.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace „III/34817 Pozovice, přestavba propustku na most“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace na přestavbu stávajícího propustku na most v obci Pozovice na silnici III/34817 v km 6,75 provozního staničení převádějícího Pozovický potok a bezejmenný tok pod silnicí, je:
a) vypracování projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí (DÚR)
b) zajištění pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
c) vypracování projektové dokumentace pro vydání stavební povolení a provádění stavby (DSP+PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací
d) zajištění pravomocného stavebního povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
e) zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání ÚR a SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
f) výkon autorského dozoru při realizaci stavby

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 • IČO: 00090450
 • Poštovní adresa:
  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  Kosovská 1122/16
  586 01 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků