Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace „II/401 Lipník – propustek ev. č. 401-014P“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6345
Systémové číslo VZ: P19V00000036
Evidenční číslo zadavatele: 20/2019/PD/D2/VZMR//TR/sl
Spisová značka: KSAÚSVPO/000428/2019
Datum zahájení: 11.01.2019
Nabídku podat do: 28.01.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace „II/401 Lipník – propustek ev. č. 401-014P“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci propustku pod silnicí II/401 v km 9,545 provozního staničení, mezi obcemi Lipník a Dolní Vilémovice v okrese Třebíč, je:

a) Vypracování diagnostického průzkumu vozovky a jednoduchého inženýrsko-geologického průzkumu náspového tělesa
b) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
c) Zajištění potřebných pravomocných stavebních povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
d) Zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
e) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací
f) Výkon autorského dozoru při realizaci stavby

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 • IČO: 00090450
 • Poštovní adresa:
  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  Kosovská 1122/16
  586 01 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky