Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace „III/12819 Kamenice nad Lipou, ul. Družstevní"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6380
Systémové číslo: P19V00000071
Evidenční číslo zadavatele: 1/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl
Spisová značka: KSAÚSVPO/000865/2019
Datum zahájení: 31.01.2019
Nabídku podat do: 08.02.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace „III/12819 Kamenice nad Lipou, ul. Družstevní"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace „III/12819 Kamenice nad Lipou, ul. Družstevní“ na stavební práce na rekonstrukci průtahu silnice III/12819 Kamenice nad Lipou vč. odvodnění, nově vymezených podélných levostranných parkovacích stání a oboustranných zálivových zastávek BUS, opravy silničního obrubníku u chodníku v ul. Družstevní přilehlého k silnici III/12819, rekonstrukci křižovatky silnic II/639 × III/12819 Kamenice nad Lipou ul. Komenského × Pelhřimovská × Družstevní × Vackova vč. opravy silničních obrubníků přilehlých chodníků v křižovatce v rozsahu:
a) vypracování diagnostiky vozovky v souladu s ČSN a TP 87
b) vypracování bezpečnostní inspekce křižovatky silnic II/639 × III/12819 v rozsahu stanoveném přílohou č. 11 vyhlášky č.104/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
c) geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření)
d) vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)
e) zajištění pravomocných územních rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
f) vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
g) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněných a neoceněných soupisů prací zvlášť pro oba zadavatele
h) zajištění pravomocných stavebních povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
i) zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání ÚR a SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
j) výkon autorského dozoru při realizaci stavby

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 • IČO: 00090450
 • Poštovní adresa:
  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  Kosovská 1122/16
  586 01 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky