Veřejná zakázka: Část I.) II/406 Dvorce - Telč, PD – kraj

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6419
Jedná se o část veřejné zakázky: II/406 Dvorce - Telč, PD

Název a popis předmětu

  • Název: Část I.) II/406 Dvorce - Telč, PD – kraj

Stručný popis předmětu:
Předmětem je vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace pro rekonstrukci silnice v úseku Telč - od křižovatky ulic Jihlavská x Batelovská po křižovatku se silnicí I/23 tj. dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provádění stavby rekonstrukce silnice II/406 vč. úpravy křižovatek, napojení na místní komunikace, rekonstrukce chodníků. Předmětem zakázky je rovněž zajištění inženýrské činnosti v souvislosti se zpracováním projektových dokumentací, zajištěním nutných vyjádření, souhlasů a povolení k předmětné akci.
Součástí plnění je i a výkon autorského dozoru stavby v uvedeném rozsahu stavebních objektů.


Předpokládaná hodnota

  • 750 000 Kč bez DPH

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky