Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace „III/41015 Bahnův mlýn – propustek ev. č. 41015-7P“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6477
Systémové číslo: P19V00000170
Evidenční číslo zadavatele: 32/2019/PD/D2/VZMR//TR/sl
Spisová značka: KSAÚSVPO/001976/2019
Datum zahájení: 14.02.2019
Nabídku podat do: 22.02.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace „III/41015 Bahnův mlýn – propustek ev. č. 41015-7P“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci propustku pod silnicí III/41015 v km 8,928 provozního staničení, mezi obcemi Police a Vysočany v okrese Třebíč, je:
a) vypracování diagnostického průzkumu vozovky a jednoduchého inženýrsko-geologického průzkumu násypového tělesa a návrhy technického řešení
b) vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)
c) zajištění pravomocných územních rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
d) vypracování projektové dokumentace DSP pro vydání stavebního povolení včetně zapracování všech podmínek
e) vypracování projektové dokumentace PDPS pro provádění stavby
f) vypracování oceněného a neoceněného soupisu prací
g) zajištění pravomocných stavebních povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
h) zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání ÚR a SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
i) výkon autorského dozoru při realizaci stavby

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 • IČO: 00090450
 • Poštovní adresa:
  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  Kosovská 1122/16
  586 01 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky