Veřejná zakázka: II/133 Nový Rychnov průtah

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6585
Systémové číslo: P19V00000277
Evidenční číslo zadavatele: 44/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl
Spisová značka: KSAÚSVPO/003612/2019
Datum zahájení: 19.03.2019
Nabídku podat do: 19.03.2019 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/133 Nový Rychnov průtah
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je:
- Vypracování diagnostického průzkumu vozovky silnice včetně návrhu variant rekonstrukce vozovky
- Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
- Zajištění potřebných pravomocných stavebních povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
- Zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
- Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací
- výkon autorského dozoru při realizaci stavby
Jedná se o aktualizaci projektové dokumentace II/133, III/1335 Nový Rychnov - průtah ve stupni DSP z roku 01/2011 a PDPS z roku 05/2014. Bude zachováno technické řešení nové komunikace. Bude zpracován nový návrh technického řešení odvodnění komunikace, jelikož s předešlým řešením nesouhlasil vodoprávní úřad (není možné svést pozemní vody do jednotné kanalizace zakončené ČOV). Nový návrh bude zpracován na základě Zápisu z projednání PD ze dne 9.2.2018, kde pozemní vody budou svedeny do dešťové kanalizace dle pasportu VOKA-Ekologické stavby, spol. s.r.o. Zápis z projednání PD i pasport jsou součástí těchto Technických podmínek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 283 250 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 • IČO: 00090450
 • Poštovní adresa:
  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  Kosovská 1122/16
  586 01 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky