Zakázka: Zajištění veřejných služeb v přepravě veřejnou drážní dopravou

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6721
Systémové číslo: P19V00000412
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.04.2019

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění veřejných služeb v přepravě veřejnou drážní dopravou
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Základním účelem této smlouvy je zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou na území Kraje Vysočina s přesahem na území sousedních krajů a zajištění a rozvoj
efektivní a kvalitní železniční osobní regionální dopravy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jiný
  Důvod použití jednacího řízení:
  Kraj Vysočina na základě zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách má za povinnost zajištění dopravní obsluhy území kraje.
  V případě drážní dopravy platná legislativa umožňuje využít v objemech Kraje Vysočina i možnost přímého zadání.
  O uzavření Smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0047/01/2019/ZK dne 29. 1. 2019.
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 6 321 718 900 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Kraj Vysočina
 • IČO: 70890749
 • Poštovní adresa:
  Žižkova 1882/57
  58601 Jihlava
 • Název odboru: odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Žižkova 1882/57
58601 Jihlava

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky