Veřejná zakázka: Dodávka veterinárního přístrojového vybavení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6910
Systémové číslo: P19V00000600
Datum zahájení: 14.06.2019
Nabídku podat do: 26.06.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka veterinárního přístrojového vybavení
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodání přístrojů určených pro veterinární účely, a sice sonografický systém, biochemický analyzátor, hematologický analyzátor, rentgenologický přístroj s digitalizací, vše s příslušenstvím včetně jejich instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Předmět plnění je blíže specifikován v příloze č. 1 výzvy, které stanoví závazné technické podmínky veřejné zakázky.
Veřejná zakázka je rozdělena na části, přičemž podání nabídky na jednotlivé části zadavatel neomezuje, tj. dodavatelé jsou oprávněni za splnění zadávacích podmínek uvedených ve výzvě podat nabídku na všechny, některé nebo jen jednu část veřejné zakázky - podrobněji viz výzva k podání nabídky v části "zadávací dokumentace".

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
 • IČO: 60418460
 • Poštovní adresa:
  Žižkova 505/2
  67401 Třebíč

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Žižkova 505
674 01 Třebíč

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy