Veřejná zakázka: Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro období od roku 2021 - Výzva k účasti na předběžných tržních konzultacích

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 8273
Systémové číslo: P20V00000741
Spisová značka: EZAK 335/2020 OI
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.07.2020
Nabídku podat do: 27.07.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro období od roku 2021 - Výzva k účasti na předběžných tržních konzultacích
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel informuje, že má v úmyslu zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku, jehož předmětem bude výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Kraje Vysočina.

Na základě veřejné zakázky, která bude rozdělena podle výběrových oblastí do deseti částí, budou vybraní dodavatelé zajišťovat dopravní obslužnosti v územních obvodech jednotlivých výběrových oblastí. V průběhu plnění veřejné zakázky však pravděpodobně dojde k zavedení Tarifu VDV v některých z těchto oblastí. Zavedení Tarifu VDV v jednotlivých výběrových oblastech by mohlo mít vliv na rozsah plnění v jednotlivých výběrových oblastech.

Za účelem získání relevantních informací týkajících se předmětu plnění, a to zejména s ohledem na důvody uvedené výše tak, aby mohly být zadavatelem stanoveny zadávací podmínky v souladu se zákonem a současně aby následné plnění odpovídalo potřebám zadavatele a taktéž možnostem trhu, má zadavatel v úmyslu provést předběžné tržní konzultace v souladu s § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel tímto odkazuje na Výzvu k účasti na předběžných tržních konzultacích.

Zadavatel uvádí, že "Datum předložení nabídky" odpovídá lhůtě pro vyjádření zájmu k účasti na předběžných tržních konzultacích.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Kraj Vysočina

Zadavatel

 • Úřední název: Kraj Vysočina
 • IČO: 70890749
 • Poštovní adresa:
  Žižkova 1882/57
  58601 Jihlava
 • Název odboru: odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy