Veřejná zakázka: Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Kraje Vysočina

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 9489
Systémové číslo: P21V00000750
Spisová značka: EZAK 246/2021 OI
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-020682
Datum zahájení: 13.09.2021
Nabídku podat do: 26.10.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Kraje Vysočina
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Účelem realizace veřejné zakázky je pořídit datový obsah digitální technické mapy (dále jen “DTM”) na území Kraje Vysočina takovou formou pořizování dat (konsolidací a mapováním) a v takovém rozsahu, aby byly splněny všechny současné legislativní a technické požadavky a aby pro DTM KV byla využita v maximálním možném rozsahu, kvalitě a v souladu s legislativou stávající data DTM měst a dalších provozovatelů. Konkrétněji sledované cíle jsou:
• Vytvořit DTM Kraje Vysočina (dále jen „DTM KV“) v smyslu §4b Zákona č. 200/1994 Sb., zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
• Formou konsolidace a mapování vytvořit ucelenou datovou základnu DTM KV umožňující poskytování služeb eGovernmentu v celém regionu, a to v maximální variantě ve smyslu kapitoly 5.2 Metodiky ČÚZK.
• V rozsahu Kraje Vysočina využít ke konsolidaci a mapování stávajících a nových datových sad takovou metodu, která zajistí požadovanou přesnost, rozsah a kvalitu výsledných dat daných touto technickou specifikací, legislativou a metodikami.
• Postupně předávat konsolidovaná a nově pořizovaná data do datového skladu DTM KV tak, aby se průběžně promítala do služeb DTM KV a byla zajištěna jejich průběžná aktualizace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Kraj Vysočina

Zadavatel

 • Úřední název: Kraj Vysočina
 • IČO: 70890749
 • Poštovní adresa:
  Žižkova 1882/57
  58601 Jihlava
 • Název odboru: odbor informatiky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy