Veřejná zakázka: II/347 Čejov - průtah

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 9493
Systémové číslo: P21V00000754
Spisová značka: EZAK 247/2021 OI
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.09.2021
Nabídku podat do: 22.09.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/347 Čejov - průtah
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Pro zadavatele č. 1 budou provedeny stavební práce spočívající zejména v provedení rekonstrukce silnice II/347 v intravilánu obce Čejov v délce cca 840,00 m. Silnice je navržena v kategorii MO2 7,0/7,0/50, místně MO2 6,5/6,5/50 ve stísněných podmínkách. Je navrženo provedení recyklace podkladních vrstev vozovky za studena s následnou pokládkou dvou asfaltobetonových vrstev. Součástí je rovněž rekonstrukce propustku, spočívající v provedení nové železobetonové římsy s osazením zábradlí.
Pro zadavatele č. 2 budou provedeny stavební práce spočívající v napojení místních komunikací na silnici II/347. Předmětem stavebních prací je rovněž provedení stavebních úprav resp. dobudování chodníků podél stávající silnice II/347. Dále bude provedeno veřejné osvětlení pro osvětlení dvou přechodů pro chodce vč. úseku v délce 100 m před a za přechodem.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 179 824 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kraj Vysočina

Zadavatel

 • Úřední název: Kraj Vysočina
 • IČO: 70890749
 • Poštovní adresa:
  Žižkova 1882/57
  58601 Jihlava
 • Název odboru: odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy