Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/40615 Dobrá Voda - most ev.č. 40615-1 a III/40614 Mrákotín průtah
Odesílatel Miluše Kostelecká
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.12.2023 19:32:43
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/023524/2023
ID ve SpSl 3106311
Předmět Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon) poskytuje v příloze této zprávy vysvětlení, doplnění a změnu zadávací dokumentace.


Přílohy
- Vysvětlení ZD 3 Dobrá Voda most_Mrákotín průtah_podpis.pdf (372.94 KB)
- 19128_F.4_NOD_VERZE 21.12.2023.pdf (1.81 MB)
- C_101_01_TZ_VERZE 21.12.2023.pdf (845.09 KB)
- C_101_04_VZR_VERZE 21.12.2023.pdf (396.87 KB)
- A2 soupis prací.zip (136.65 KB)