Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vypracování projektové dokumentace III/3516 Kamenice průtah
Odesílatel Alena Janoušková
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.01.2024 13:06:08
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/000898/2024
ID ve SpSl 3116445
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel opravuje údaj ze smlouvy o dílo článku 4.1. b) zajištění autorského dozoru ve výši: cena za 1 návštěvu (120 minut výkonu) autorského dozoru na staveništi (původně chybně uvedeno 180 minut).

Zadavatel přikládá opravenou smlouvu o dílo a prodlužuje termín pro podání nabídek do 17. 1. 2024 do 10 hod.


Přílohy
- SoD-oprava 11.1..docx (11.35 KB)