Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/40615 Dobrá Voda - most ev.č. 40615-1 a III/40614 Mrákotín průtah
Odesílatel Miluše Kostelecká
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.01.2024 08:25:39
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/002029/2024
ID ve SpSl 3126053
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 5

Dobrý den,
z důvodu havárie hráze rybníku Řibřid dne 25.12.2023 byl zadavatel nucen změnit rozsah stavebních prací.
Z původních prací se vynechává most a celá hráz rybníku Řibřid.

V této souvislosti se mění tyto dokumenty:
A2-1 Soupis prací - silnice
A3 Další technické podmínky
B1 Kvalifikační dokumentace
B2 Návrh smlouvy o dílo
Výzva a zadávací dokumentace

Ostatní dokumenty (přílohy B3, F1, F2-1 a F2-2) se nemění.

Zadavatel zveřejňuje upravenou zadávací dokumentaci a žádá účastníky, aby k ocenění nabídek použili dokumentaci ZD_VERZE 30.1.2024, která je přílohou této zprávy.

Zadavatel zároveň upravuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a prodlužuje termín pro podání nabídek o celou původní délku, a to do 15.2.2024 do 9:00 hodin.

S pozdravem

Miluše Kostelecká
vedoucí oddělení veřejných zakázek


Přílohy
- ZD_VERZE 30.1.2024.zip (92.05 MB)