Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Výkon TDS „III/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek č. 3“
Odesílatel Miluše Kostelecká
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.01.2019 14:00:21
Předmět Dodatečná informace

Zadavatel upozorňuje na nově vložené dokumenty výběrového řízení, u kterých v rámci kontroly zjistil chyby formálního charakteru, které jsou následující:

1) Výzva k podání nabídky a Dokumentace výběrového řízení - shodně
– čl. 1.1 text „….je veřejný zadavatel…“ nahrazen textem „…a Město Havlíčkův Brod jsou veřejnými zadavateli….“.
- v čl. 1.2 text „…, Město Havlíčkův Brod a JUDr. Jan Sláma a Hana Slámová …“ nahrazen textem „… a Město Havlíčkův Brod …“
- v č. 2.7 text „… za všechny tři zadavatele… „ nahrazen textem „…za oba zadavatele…“

2) Dokumentace výběrového řízení
- v čl. 10.2 text „… za všechny tři zadavatele… „ nahrazen textem „…za oba zadavatele…“

3) Příloha č. 1 – Předloha krycího listu nabídky
- ve 4. řádku tabulky nabídkové ceny text „Nabídková cena celkem za zadavatele č. 3 – JUDr. Jan Sláma a Hana Slámová“ nahrazen textem „Nabídková cena celkem za zadavatele č. 2 – Město Havlíčkův Brod“

Ostatní znění zadávací dokumentace zůstává beze změny.

Jelikož provedené opravy nejsou podstatnou změnou a nemají žádný vliv na podané nabídky, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem
Miluše Kostelecká


Přílohy
- 00_0 Vyzva k podani nabidky_TDS Mirova.docx (68.95 KB)
- 01_0 Dokumentace vyberoveho rizeni TDS HB Mirova.docx (95.53 KB)
- 01_1 Priloha c_1 - Predloha kryciho listu nabidky.docx (20.01 KB)