Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/128 Salačova Lhota - obchvat
Odesílatel Markéta Navrátilová
Organizace odesílatele Kraj Vysočina [IČO: 70890749]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.08.2019 09:38:07
Číslo jednací ve SpSl KUJI 67743/2019
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,
na základě žádostí poskytuje zadavatel Informace k zadávací dokumentaci č. 1 vč. příloh.
Děkuji za pochopení
Majdičová Markéta


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1_podepsané.pdf (371.28 KB)
- Výkazy výměr.zip (1.76 MB)
- Závěrečná zpráva IGP.zip (1.48 MB)