Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka automobilových trenažerů
Odesílatel Zuzana Melicharová
Organizace odesílatele Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace [IČO: 71294376]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.11.2021 08:00:41
Předmět Výzva k podání nabídek

Dobrý den.
V zastoupení zadavatele vám v příloze této zprávy zasílám Výzvu k podání nabídky do veřejné zakázky na dodávku automobilových trenažerů.
Těšíme se na vaši nabídku.
s pozdravem
Bc. Zuzana Melicharová
administrátor veřejné zakázky
Projektová kancelář Kraje Vysočina, p.o.


Přílohy
- Výzva k podání nabídek.pdf (838.69 KB)
- Příloha č. 1 Výzvy_Specifikace předmětu plnění.docx (23.96 KB)
- Příloha č. 2 Výzvy_Krycí list nabídky.docx (30.43 KB)
- Příloha č. 3 Výzvy_Čestné prohlášení o splnění kvalifikace.docx (43.42 KB)
- Příloha č. 4 Výzvy_Závaz. obch. a sml. podm.docx (60.84 KB)
- Příloha č. 5 Výzvy_ČP _Střet zájmů.docx (41.89 KB)