Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava střechy jídelny
Odesílatel Iveta Rabasová
Organizace odesílatele Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace [IČO: 71294376]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.06.2022 08:37:47
Předmět Výzva

Vážení,
jménem zadavatele Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč ve veřejné zakázce - Oprava střechy jídelny - vám přílohou této zprávy posílám Výzvu k podání nabídky.
Dodavatel nabídku na veřejnou zakázku podá na internetové stránce vymezené v elektronickém nástroji této konkrétní veřejné zakázce, tj. na stránce https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00010325.
Nabídka musí být podána ve lhůtě pro podání nabídek, která končí dne 15. 7. 2022 v 10.00 hod., a to výhradně prostřednictvím elektronického nástroje.
Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění a určuje, že prohlídka se uskuteční dne 30. 6. 2022 v 11.00 hod. Dodavatel je povinen svůj zájem o prohlídku místa plnění písemně oznámit zadavateli.

S pozdravem
Bc. Iveta Rabasová
Projektová kancelář Kraje Vysočina, p. o.
Žižkova 89, 586 01 Jihlava
tel. 730 588 777, e-mail: rabasova@pkkv.cz


Přílohy
- Výzva k podání nabídek.pdf (835.93 KB)
- Příloha č. 1 Výzvy_Položkový rozpočet se zdrojovým VV.xls (103.50 KB)
- Příloha č. 2 Výzvy_Projektová dokumentace.zip (1.97 MB)
- Příloha č. 3 Výzvy_Krycí list nabídky.docx (32.16 KB)
- Příloha č. 4 Výzvy_Čestné prohlášení o splnění kvalifikace.docx (48.66 KB)
- Příloha č. 5 Výzvy_Závazné obchodní a smluvní podmínky_Navrh SOD.docx (58.38 KB)