Veřejná zakázka: Oprava střechy jídelny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10325
Systémové číslo: P22V00000500
Datum zahájení: 24.06.2022
Nabídku podat do: 15.07.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava střechy jídelny
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem veřejné zakázky je oprava střechy školní jídelny. Zadavatel požaduje, aby plnění tvořící předmět veřejné zakázky bylo provedeno po nabytí účinnosti smlouvy uzavřené na její plnění, přičemž dodavatel ve své nabídce uvede jím nabízenou lhůtu plnění, která lhůtu požadovanou zadavatelem nepřekročí a bylo provedeno do 30. 11. 2022.
Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění a určuje, že prohlídka se uskuteční dne 30. 6. 2022 v 11.00 hod. Dodavatel je povinen svůj zájem o prohlídku místa plnění písemně oznámit zadavateli.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 656 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kraj Vysočina

Zadavatel

 • Úřední název: Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
 • IČO: 60545941
 • Poštovní adresa:
  Hradecká 235
  588 56 Telč

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky