Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup vícemístného automobilu pro klienty
Odesílatel Zuzana Melicharová
Organizace odesílatele Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace [IČO: 71294376]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.11.2023 10:36:43
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,
v zastoupení zadavatele Domov pro seniory Mitrov vám přílohou této zprávy zasílám zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na pořízení vícemístného automobilu.
Budeme rádi za vaši nabídku.
s pozdravem
Bc. Zuzana Melicharová
administrátorka zakázky


Přílohy
- Výzva k podání nabídek.pdf (850.39 KB)
- Příloha č. 1 Výzvy_Specifikace předmětu plnění a podrobná cenová nabídka.docx (25.80 KB)
- Příloha č. 2 Výzvy_Krycí list nabídky.docx (31.13 KB)
- Příloha č. 3 Výzvy_Čestné prohlášení o splnění kvalifikace.docx (44.05 KB)
- Příloha č. 4 Výzvy_Závaz. obch. a sml. podm.docx (57.46 KB)