Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém na dodávky zdravotnického spotřebního materiálu

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P23V00000370
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-015538
Datum otevření: 19.05.2023
Datum zavedení: 29.05.2023 09:00
Datum ukončení: 20.04.2043 10:00

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém na dodávky zdravotnického spotřebního materiálu
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dílčí dodávky zdravotnického spotřebního materiálu včetně dopravy do skladu zdravotnického materiálu zadavatele. Zadavatel předpokládá, že po dobu trvání DNS bude zadávat veřejné zakázky na dodávky zdravotnického spotřebního materiálu dle svých provozních potřeb v předem neurčených a nepravidelných intervalech.

  Pozn. zadavatele: z důvodu nastavení funkcionalit systému bylo nutné uvést datum ukončení DNS, avšak zadavatel zavádí DNS na dobu neurčitou nebo do vyčerpání předpokládané hodnoty DNS.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 200 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
 • IČO: 00842001
 • Poštovní adresa:
  Žďárská 610
  592 31 Nové Město na Moravě

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
Žádosti o účast musí být podány elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje - systému JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com/). Veškeré veřejné zakázky v DNS budou probíhat v systému JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS