Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Muzeum Vysočiny Jihlava, obnova fasád domů č. 1317/57 a 1318/58
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je obnova historických fasád objektů muzea – domů č. 1317/57 a 1318/58 na Masarykově náměstí v Jihlavě, které jsou kulturními památkami, a to na jejich straně obrácené do Masarykova náměstí, tj. provedení štukatérských, kamenických, klempířských, truhlářských, zámečnických a terakotových prvků a dalších souvisejících prací, dodávek a služeb nezbytných pro provedení stavby, a to podle příslušné projektové dokumentace, stavebního povolení a závazného stanoviska orgánu státní památkové péče, které jsou součástí přílohy č. 1 Výzvy k podání nabídek

Další informace o předmětu plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a jejích přílohách.
Místo plnění: Kraj Vysočina
Jihlava
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)
Kontakt: Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace,
zastupující zadavatele ve výběrovém řízení
Ing. Marek Bena
e-mail: bena@pkvv.cz
tel.: 604 119 057
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 30.05.2022 09:00
Datum zahájení: 11.05.2022 20:33
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: