Veřejná zakázka: Muzeum Vysočiny Jihlava, obnova fasád domů č. 1317/57 a 1318/58

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10053
Systémové číslo: P22V00000230
Datum zahájení: 11.05.2022
Nabídku podat do: 30.05.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Muzeum Vysočiny Jihlava, obnova fasád domů č. 1317/57 a 1318/58
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je obnova historických fasád objektů muzea – domů č. 1317/57 a 1318/58 na Masarykově náměstí v Jihlavě, které jsou kulturními památkami, a to na jejich straně obrácené do Masarykova náměstí, tj. provedení štukatérských, kamenických, klempířských, truhlářských, zámečnických a terakotových prvků a dalších souvisejících prací, dodávek a služeb nezbytných pro provedení stavby, a to podle příslušné projektové dokumentace, stavebního povolení a závazného stanoviska orgánu státní památkové péče, které jsou součástí přílohy č. 1 Výzvy k podání nabídek

Další informace o předmětu plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a jejích přílohách.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 237 795 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kraj Vysočina
 • Jihlava

Zadavatel

 • Úřední název: Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
 • IČO: 00090735
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo náměstí 1224/55
  58601 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky