Předběžná tržní konzultace - Rámcová smlouva Telemedicína
Datum poslední změny 26.03.2024 12:56:57

Kraj Vysočina jako centrální zadavatel připravuje zadávací řízení veřejné zakázky „Rámcová
smlouva Telemedicína“, a to v souladu s ustanovením § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek. Prosíme Vás o zaslání Vašeho vyjádření formou vyplněného dotazníku v příloze této výzvy (při zachování datového formátu, ne sken) do 8. 4. 2024 včetně, a to elektronicky na vesela.i@kr-vysocina.cz. Později doručené dokumenty si zadavatel vyhrazuje nezohledňovat.

PřílohyDoplňující informace
Název Poslední změna
Dodatečné informace č. 1 26.03.2024