Veřejné zakázky Kraje Vysočina

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Kraj Vysočina.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nemocnice Nové Město na Moravě - Stavební úpravy ODN 2, 3
Kraj Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 24.06.2022 03.08.2022 10:00
Oprava střechy jídelny
Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.06.2022 15.07.2022 10:00
Lůžkový hospic v Kraji Vysočina
Kraj Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 23.06.2022 03.08.2022 10:00
Optický koherentní tomograf
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 23.06.2022 13.07.2022 10:00
Koordinátor BOZP 2022 VII - pozemní stavby
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2022 30.06.2022 10:00
II/639 Častrov, průtah
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 22.06.2022 13.07.2022 09:00
Kropící nástavba na T815 4x4
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 13.07.2022 09:00
Komunikační systém sestra - pacient
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.06.2022 11.07.2022 10:00
Cyklomobiliář VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.06.2022 11.07.2022 10:00
Pečivo (1.7.2022-31.12.2022)
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2022 28.06.2022 09:00
Zametač tažený za NA s ABS
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 17.06.2022 21.07.2022 09:00
Přístroj elektrochirurgický
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 17.06.2022 25.07.2022 10:00
2D plošný detektor pro měření radiačních parametrů
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.06.2022 29.06.2022 08:00
II/602 Kabelovod Jankov
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.06.2022 11.07.2022 09:00
GOB a SOŠ Telč – Prosklená stěna schodiště hlavní budovy
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.06.2022 01.07.2022 10:00
všechny zakázky