Profil zadavatele: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

  • Název: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
  • IČO: 00839396
  • Adresa:
    Purkyňovo nám. 133/2
    674 01 Třebíč
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_198.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka reagencií a spotřebního materiálu včetně výpůjčky automatických koagulometrů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.11.2019 27.11.2019 10:00
Opatření proti Legionelle
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.10.2019 30.10.2019 10:00
Konvektomaty
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.09.2019 16.10.2019 10:00
Papírový hygienický program (e-aukce)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.09.2019 16.10.2019 10:00
Ultrazvuk pro neurologii
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.09.2019 09.10.2019 09:30
Pavilon chirurgických oborů Změna Z5 - technologie datového centra
podlimitní Hodnocení 10.09.2019 09.10.2019 10:00
Realizace servisu zdravotnických prostředků - dialyzačních přístrojů a úpravny vody Fresenius Medical Care
podlimitní Zadáno 22.08.2019 11.09.2019 10:00
Klimatizace
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2019 12.06.2019 09:30
Ultrazvukový přístroj pro oční ambulanci
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2019 12.06.2019 10:00
Obnova přístrojového vybavení centrální sterilizace
nadlimitní Zadáno 17.05.2019 17.06.2019 10:00
Videokolonoskop
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2019 13.05.2019 10:00
Digitální dermatoskop
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2019 13.05.2019 10:00
Matrace antidekubitní aktivní - II
nadlimitní Zadáno 26.04.2019 29.05.2019 10:00
Dodávka reagencií a spotřebního materiálu včetně výpůjčky 2 přístrojů - hematologických analyzátorů
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 02.05.2019 09:30
Medicinální a technické plyny
nadlimitní Zadáno 12.03.2019 17.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››