Profil zadavatele: Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

  • Název: Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
  • IČO: 00842001
  • Adresa:
    Žďárská 610
    592 31 Nové Město na Moravě
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Videolaryngoskopy
nadlimitní Příjem nabídek 18.05.2022 20.06.2022 09:00
Nemocniční lůžka
nadlimitní Příjem nabídek 10.05.2022 27.06.2022 09:30
Infuzní technika
nadlimitní Příjem nabídek 04.05.2022 22.06.2022 09:30
Úprava chlazení a rozvodů silnoproudu v SLP rozvodně v 1.PP pavilonu chirurgie
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.05.2022 23.05.2022 09:30
Rekonstrukce pracoviště oddělení nukleární medicíny
nadlimitní Příjem nabídek 27.04.2022 17.06.2022 09:30
Elektrické konvektomaty pro stravovací provoz
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2022 05.05.2022 09:00
Rozšíření parkovací plochy u nemocnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.04.2022 19.05.2022 09:30
Sáčky na moč
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.04.2022 28.04.2022 09:00
Pracovní obuv
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.03.2022 01.04.2022 09:00
027_Cefuroxim
nadlimitní Zadáno 22.03.2022 05.04.2022 10:00
026_Ceftriaxon, cefazolin, piperacilin + enzymový inhibitor
nadlimitní Zadáno 21.03.2022 04.04.2022 10:00
Gamakamera SPECT/CT
nadlimitní Zadáno 17.02.2022 23.03.2022 09:30
Předběžná tržní konzultace - Infuzní technika
podlimitní Zadávání 16.02.2022 02.03.2022 23:59
Energetický management
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2022 21.02.2022 10:00
Aktivní antidekubitní matrace
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2022 17.02.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››