Profil zadavatele: Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

  • Název: Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
  • IČO: 00842001
  • Adresa:
    Žďárská 610
    592 31 Nové Město na Moravě
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Transportní ventilátory
nadlimitní Příjem nabídek 16.09.2022 17.10.2022 13:30
Oprava prosklených stěn – hlavní vstup do chirurgického pavilonu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.08.2022 15.09.2022 10:00
Ultrazvukové přístroje pro ARO
nadlimitní Zadáno 28.06.2022 29.07.2022 09:30
Velkoobjemová chlazená transfuzní centrifuga
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2022 13.07.2022 09:30
Pečivo (1.7.2022-31.12.2022)
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2022 28.06.2022 09:00
Export dat ze stávajícího nemocničního a stravovacího systému
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2022 23.06.2022 10:00
Sanitní vozy
podlimitní Zadáno 08.06.2022 24.06.2022 09:30
Nemocniční lůžka
nadlimitní Vyhodnoceno 10.05.2022 08.07.2022 09:30
Infuzní technika
nadlimitní Zadáno 04.05.2022 22.06.2022 09:30
Úprava chlazení a rozvodů silnoproudu v SLP rozvodně v 1.PP pavilonu chirurgie
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2022 23.05.2022 09:30
033_Midazolam
nadlimitní Zadáno 02.05.2022 13.05.2022 10:00
032_Guaifenesin
nadlimitní Zadáno 28.04.2022 11.05.2022 10:00
Rekonstrukce pracoviště oddělení nukleární medicíny
nadlimitní Zadáno 27.04.2022 17.06.2022 09:30
Elektrické konvektomaty pro stravovací provoz
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2022 05.05.2022 09:00
Rozšíření parkovací plochy u nemocnice
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2022 19.05.2022 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››